OPEN DAIRY 10.00 - 18.00
MONDAY CLOSED
acantusclinic@gmail.com
Line ID: acantus
EN / TH / CH
  081-4982618

“เชื่อมต่อ สมอง กาย จิต ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้ร่างกายของคุณฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเองได้ตามธรรมชาติ ด้วยพลังความสามารถที่ร่างกายของคุณมีอยู่”

CSMBC คืออะไร?

CSMBC แบ่งการรักษาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system) และส่วนที่สองคือการปรับอารมณ์แอบแฝง

 

ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system) ประกอบด้วย Sympathetic Nervous system (SNS) และ Parasympathetic Nervous system (PNS) SNS และ PNS มีหน้าที่ควบคุมระบบอัตโนมัติของอวัยวะภายในต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการสั่งการของจิตใจ (Involuntary) เช่น การเต้นของหัวใจ การย่อยของกระเพาะอาหาร การหดและขยายตัวของปอด เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่นถ้าร่างกายเจอสภาวะเครียดจะทำให้ SNS ทำงานเด่นทำให้หัวใจเต้นไว กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ ย่อยไม่ดี เป็นต้น CSMBC เป็นวิธีการรักษาเพื่อปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติทั้งสองนี้ เพื่อให้ร่างกายกลับมาทำงานได้ปกติสมบูรณ์ตามเดิม

 

จิตอารมณ์นั้นเกิดการปรุงแต่งเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในทุกขณะจิต (1พันล้านของ1วินาที) และถ้าจิตอารมณ์นั้นตกค้างติดอยู่ในร่างกายก็ทำให้การทำงานของร่างกายติดขัดได้เช่นกัน ทุกอย่างบนโลกใบนี้ถูกประกอบด้วยอีเล็กตรอนและมีคลื่นความถี่ที่จำเพาะตน เช่นเดียวกันกับอารมณ์ทางลบและอารมณ์บวกที่มีพลังงานคลื่นความถี่จำเพาะ เราจะรู้สึกสงบได้ถ้าอารมณ์เหล่านี้ไม่ได้ตกค้างอยู่ใน กาย และ ใจของเรา

 

ประโยชน์ที่ได้

  • บรรเทาเครียด ลดปวด
  • แก้ปัญหาระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคกระเพาะ คลื่นใส้ ท้องผูก ท้องเสีย ท้องอืด ปวดท้อง และ ปัญหาของระบบตับและท่อน้ำดี
  • แก้ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ปัสสาวะอักเสบ ไตเสื่อม
  • แก้ปัญหาระบบฮอร์โมนและระบบสืบพันธ์ เช่น ต่อมธัยรอย ไม่มีอารมณ์ทางเพศ ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ มีบุตรยาก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • แก้ปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น ภูมิแพ้อากาศ หอบหืด ไอเรื้อรัง หายใจไม่สะดวก
  • แก้ปัญหาระบบหูคอจมูก เช่น ไซนัสอักเสบ หูอักเสบ มีเสียงในหู
  • แก้ปัญหาระบบหลอดเลือดและหัวใจ ความดันสูง ความดันต่ำ หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ ขาบวม
  • แก้ปัญหาระบบผิวหนัง เช่น ผื่นแพ้ สิว ผิวอักเสบ

 

ทำไม CSMBC ถึงสำคัญ

ระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมการทำงานอวัยวะทั้งหมดในร่างกาย และ มีส่วนสำคัญในการควบคุมและตอบสนองต่อความเครียด CSMBC นั้นจึงจำเป็นต่อการฟื้นฟูซ่อมแซมของร่างกายและสุขภาพองค์รวมอย่างยิ่ง

 

ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว CSMBC สามารถช่วยปลดล็อคอารมณ์ที่ตกค้างอยู่ในร่ายกายเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ดีอยู่ในสุขสภาวะ

 

CSMBC เหมาะกับใคร

CSMBC เหมาะสำหรับทุกคนที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพ หรือผู้ป่วยทุกแขนง การรักษาด้วย CSMBC เป็นการรักษาที่ปลอดภัย ไม่เจ็บตัว