OPEN DAIRY 10.00 - 18.00
MONDAY CLOSED
acantusclinic@gmail.com
Line ID: acantus
EN / TH / CH
  081-4982618

 

พญ. นลินี สุทธิพิศาล แพทย์ผู้เชียวชาญ หัวหน้าแผนกผิวพรรณและความงามจากรพ.สมิติเวชสุขุมวิท เป็นผู้ก่อตั้ง Acantus Wellnewss แห่งนี้

ประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี ของคุณหมอทำให้คุณหมอมั่นใจว่า คนเราไม่สามารถสวยได้จากการดูแลที่ภายนอกเพียงอย่างเดียว ความสวยที่สมบูรณ์นั้นต้องมาจากร่างกายที่แข็งแรง

เบา สบาย มีกำลัง ควบคู่ไปกับความสุขใจจากภายใน ซึ่งจะสามารถสะท้อนออกมาภายนอกได้ ผ่านทางแววตาที่สดใจ

 

ด้วยความต้องการที่จะให้ญาติพี่น้อง คนใกล้ชิด รวมถึงคนไข้ทุกคนของหมอสวยสุขภาพดีกัน ถ้วนหน้า คุณหมอจึงเปิดบ้าน Acantus Wellnewss แห่งนี้ขึ้น

เพื่อเติมระบบการแพทย์ที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นศูนย์สุขภาพ ที่มุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิต ลดการใช้ยาและสารเคมี ส่งเสริมการดูแล ป้องกันการเกิดโรค

ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพ รวมถึงช่วยชี้แนะแนวทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้ ภายใต้รูปแบบบ้านที่อบอุ่นเป็นกันเอง บ้านที่จะช่วยฟื้นฟูพลังงานให้กับผู้มาเยือน Acantus Clinic… Your Private Energy House=)